Pyydä tarjous numerosta: 0400 919 402

Referenssit

Teemme korkealaatuisia betoniperustuksia ympäri Suomen. Teemme perustuksia urakointeina, mutta teemme mielellämme myös jatkuvampaa yhteistyötä.

Teemme lisäksi yhteistyötä lukuisten muiden rakennusalan toimijoiden kanssa.

CASE: TALLIOSAKE

Talliosake Oy rakentaa Eurooppaan monipuoliseen tekemiseen soveltuvia tiloja, jotka lisäävät merkittävällä tavalla ihmisten elämänlaatua ja onnea. Oulusta ampaissut yritys on kasvanut nopeaa tahtia ja on tähän päivään mennessä tehnyt tiloja jo lähes 3000 kappaletta. Tiloja löytyy Suomesta valtakunnallisesti. Talliosake on laajentanut toimintaansa Ruotsiin vuonna 2018.

Tilat eivät kuitenkaan rakennu itsestään ja rakentamista varten Talliosake on etsinyt itselleen parhaat mahdolliset yhteistyökumppanit. Rakentamisessa on haluttu ottaa huomioon se, kuinka saadaan tiloille vankat ja vahvat perustukset. Toiminnan kasvaessa kysymys sopivista yhteistyökumppaneista kasvoi yhä tärkeämmäksi ja myös betoniperustuksien hyvälle tekijälle oli kysyntää.

Betoniperustuksien tekijää ajatellen tavoiteltiin ennen kaikkea korkeaa laatua tuottavaa osaajaa. Tällä alalla maine kiirii ja etevän osaajan perässä Talliosake otti yhteyttä Formux Oy:n Pasi Yli-Suvantoon. Näin alkoi Formux Oy:n yhteistyökumppanuus Talliosakkeen kanssa.

70

Tehtyä
betoniperustusta

2016

Lähtien
yhteistyökumppanina

Halusimme Pasin tekemään meille töitä. Tiesimme, että tässä on etevä mies työssään ja olimme nähneet Pasin työtä ja työn jälkeä aiemmin. Olemme tottuneet laatuun ja halusimme sitä mitä ei muualta enää tuntunut saavan. Huomasimme, että Formux Oy:ltä voi antaa meille parempaa laatua kilpailukykyiseen hintaan. Saamme aina juuri sitä mitä tarvitsemme. Kaikki eivät pysty samaan.

Tomi Seppä

Työpäällikkö, Talliosake

Formux Oy on tehnyt Talliosakkeelle betoniperustuksia tilojen luomista varten jo heinäkuusta 2016 lähtien ja toteuttanut tähän mennessä noin 40 betoniperustustyötä. Betoniperustuksia on tehty mm. Oulussa, Turussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Perustustyöt ovat tehty perustussuunnitelmien mukaan, joihin on voitu tehdä myös töiden aikana myös muutoksia, joihin Formux Oy on pystynyt aina reagoimaan. Perustuksia tehdessä on käytetty järjestelmämuotteja ja betoni on aina paikalla valettu. Työt ovat tehokkaasti takymetrillä mitattuja. Talliosakkeen työnjohtaja Tomi Seppä on aktiivisesti yhteydessä Formux Oy:n kanssa ja on oppinut tuntemaan myös Pasin hyvin kumppanuuden aikana.

Kumppanuus Formux Oy:n ja Talliosakkeen välillä on jouhevaa. Yrityksien toiminta on hioutunut hyvin yhteen. Formux Oy hoitaa oman osuutensa ja Talliosakkeen projektien alkupäät hyvin. Formux Oy kykenee tekemään Talliosakkeelle juuri sellaiset betoniperustukset ja tuotteet, mitä milloinkin tarvitaan ja yhteistyö on tässä mielessä ollut saumatonta. Perustus on rakennuksen tärkein osa; näin mieltää myös Talliosakkeen Tomi Seppä.

Vaikka Seppä onkin ollut paljon yhteydessä Formux Oy:n omistajaan, ovat myös yrityksen työntekijät tulleet tutuiksi. Seppä luonnehtii Formux:in työntekijöitä ammattitaitoiseksi väeksi ja hyviksi asiakaspalvelijoiksi. Hänen mielestään ammattitaitoista työväkeä kuvastaa seuraavat asiat: ”Laatu, aikataulu ja lopputulos ovat tärkeitä asioita, mutta samalla ammattitaitoisen työntekijän on pystyttävä tulemaan toimeen muiden kanssa ja osaa toimia myös asiakkaiden kanssa.” Talliosakkeella on ollut Formux Oy:n kanssa hyviä kokemuksia ja yhteistyö jatkuu. ”Voin suositella.”, kuittaa Seppä.

Merkillepantavaa on se, että Pasi yrittäjänä haluaa myös kehittää meidän tuotetta ja antaa ehdotuksia, miten se voisi olla parempi. Asiat tehdään kuitenkin juuri niin kuin me pyydämme. He oikeasti kuuntelevat mitä sanottavaa meillä on ja pyrkivät aina siihen mitä toivotaan. Meidän perustuotteessa yhteistyö toimii niin, että annamme tiedoksi, millainen projekti on lähdössä käyntiin ja voimme luottaa siihen, että Formux hoitaa oman osansa.

Tomi Seppä

Työpäällikkö, Talliosake

OTA YHTEYTTÄ