Pyydä tarjous numerosta: 0400 919 402

Perustukset
yrityksille

Betoniperustukset ovat yleinen tapa varmistaa erilaisten rakennusten perustukset. Formuxin perustukset ovat paikalleen Perustusten teko on rakennustyömaalla maatöiden jälkeen ensimmäisiä toimenpiteitä. Sananmukaisesti perustukset eli sokkeli ovat koko rakennuksen perusta ja kivijalka.

Tarkkaa työtä

Formuxin betoniperustukset valmistetaan järjestelmämuoteilla ja ne ovat aina paikalla valettuja. Perustukset tehdään tarkasti perustussuunnitelmien mukaan, ja ne mitataan tehokkaasti takymetrillä. Näin ollen asiakas saa joka kerta laadukkaat, pitkäikäiset ja juuri sopivat perustukset.

Perusteellista työtä

Pidämme huolen, että kaikki tekemämme betoniperustukset ovat perusteellisesti tehtyjä. Siksipä koulutamme jokaisen työntekijämme ymmärtämään yrityksemme tärkeimmän arvon, joka on betoninluja työn laatu. Toimimme valtakunnallisesti ja olemme täysin kotimainen. Toimitamme betoniperustuksia 20 vuoden kokemuksella. Tyytyväisiä asiakkaitamme ovat rakennusliikkeet, talotoimittajat sekä yksityiset rakentajat.

Perustukset yrityksille

Teemme Formuxilla suuretkin urakat ja betoniperustukset yrityksille. Olemme erikoistuneet rakennusliikkeiden ja talotoimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ymmärrämme perustusten ja betonirakentamisen periaatteet ja lainalaisuudet.

Miksi valita betoniperustukset?

Betoni on kestävä ja luja materiaali. Se on myös kosteuden- ja palonkestävä, joten se on pitkäikäinen ja huoltamattomanakin järkevä valinta. Betoniperustus kantaa siis lujana ja vahvana rakennusten ja niiden käytöstä aiheutuvien kuormien painon, estää kosteuden pääsyn rakenteisiin ja eristää lämpöä rakennuksen ja maanpinnan välillä.

Perustusten suunnittelu lähtee siitä, että sokkeli rakennetaan kestämään koko rakennuksen elinkaari ja toimimaan juuri edellä kuvatulla tavalla loppuun asti. Luotettavat perustukset ovat koko rakentamisen ydin.

Kestävyyden lisäksi betoni on ystävällistä ympäristölle. Pitkäikäisyys, huoltotarpeen vähäisyys ja lisäksi kierrätettävyys tekevät siitä ilmasto- ja luontoystävällisen rakennusmateriaalin. Betoni on myös edullinen eikä sen raaka-aineet uhkaa loppua, joten sen valmistus ei ole haitallista. Lisäksi käyttökaarensa lopussa betonirakenteet kierrätetään yli 80-prosenttisesti.

Betoni eristää tehokkaasti ääniä, tasaa lämpötiloja ja kosteutta, mikä edesauttaa energiasäästöissä. Betoniperustukset ja muut betonirakenteet ovat helppoja valmistaa ja ylläpitää. Betoni on siis monin tavoin kätevä, käytännöllinen ja järkevä perustusten valmistusmateriaali.

Betonin käyttötarkoitusta ajatellen otetaan huomioon seuraavat asiat

1) lujuus- ja rakenneluokka
2) rasitusluokka
3) suojaavan betonipeitteen paksuus
4) toleranssi ja pintaluokka

Rasitusluokista määräytyvien ominaisuuksien mukaan betonille asetettavat vaatimukset takaavat sen pitkäikäisyyden ja toimivan rakenteen.

Perustus kaiken perustana

Jokainen rakennustyömaa on aina omanlainen. Ja jokaiselle työmaalle on siksi tärkeää tehdä juuri sinne soveltuva kartoitus ja perustustyöt. Perustus savimaalle ei ole mahdoton ajatus, sillä perustusten vahvistaminen takaa kestävyyden haasteellisessakin maaperässä. Perustusten teko savimaalle onnistuu oikeanlaisella täytemaakerroksella, riittävällä salaojituksella ja hyvällä routasuojauksella.

Ensimmäiseksi rakennusta suunnitellessa tehdään aina pohjatutkimus. Pohjatutkimuksen perusteella valitaan perustamistapa ja joskus jopa rakennustyyppi, jonka vuoksi pohjatutkimus olisi tärkeää tehdä jo ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Toisinaan maaperän laatu ja sille sopivat rakennus- ja perustusratkaisut voidaan määritellä helposti ilman pohjatutkimusta, silmämääräisesti. Yleensä kuitenkin on paikallaan, ettäsuunnittelija selvittää yhdessä rakentajan tai rakennuttajan kanssa rakennuksen, maapohjan, maastonmuotojen ja perustustavan keskinäisen sopivuuden. Ja tämän avulla voidaan arvioida,onko perusteellinen pohjatutkimus tarpeellinen.

Pohjatutkimus selvittää rakentamiseen vaikuttavat maaperäolot, eli esimerkiksi, miten syvällä kova pohja on, miten kantavaa maa on, maalajit, maan routivuuden, pohjaveden pinnan korkeuden sekä tontin eri korkeuspisteet. Tutkimuksesta laaditaan tutkimusraportti, jossa näkyvät tutkimuksen tulokset ja suositukset perustuksen ja rakentamisen suhteen. Pohjatutkimus on parhaimmillaan todella hyödyllinen koko rakennusprosessia ajatellen, ja sen avulla saatetaan tehdä suuriakin kustannussäästöjä. Rakennuttajalle tutkimuksesta koituvat kustannukset ovat varsin pienet siihen verrattuna, että perustusten pettäminen voisi aiheuttaa jopa korjaamattomia tai ainakin kalliita korjaustoimenpiteitä.

Paaluperustus

Paaluperustus on hyvä ratkaisu silloin kun maapohjan kantavuus ei riitä. Paaluperustus voidaan toteuttaa erilaisilla paalutustavoilla ja paalutyypeillä. Ammattitaitoinen perustusten tekijä osaa arvioida tontille oikean tyyppisen paalutuksen. Paaluperustusten kanssa käytetään kantavaa alapohjaa, eikä paalutettu rakennus painu, vaikka ympärillä olevaa maa alkaisi painua.

Hyvä perustus on rakennettu siten, että siinä on huomioitu ympäristön muutokset ja maaperän eri puolet. Perustuksia tehdessä myös ilmastonmuutokseen on syytä varautua. Alavilla mailla myös mahdolliset tulvat on syytä huomioida. Myös radonkaasun esiintyminen täytyy ottaa huomioon. Radonhaitat on paljon helpompaa huomioida jo perustustentekovaiheessa kuin valmiinrakennuksen radonkorjauksessa. Rakentajaa tai rakennuttajaa kiinnostavat aina perustusten hinta, omakotitalon perustusten hintatai ylipäätään kaikesta työstä kertyvät kustannukset. Betoniperustustarjous kannattaakin ottaa eri yrityksiltä, mutta valintaperusteina on syytä käyttää muutakin kuin hintaa. Esimerkiksi erilaisiltarakentajille suunnatuilta websivustoilta löytää helposti kokemuksia perustuksen tekijöistä. Laatu,asiakkaan huomioiminen ja muut kokonaistilanteeseen vaikuttavat tekijät ovat tärkeä osaonnistuneita perustuksia.

Erilaisia perustusten tekotapoja

Betoniperustukset ja muutkin perustukset valitaan rakennukselle aina maaperän, ympäristön ja rakennuksen mukaan. Perustustapa valitaan rakennuspaikan sijainnin, rakennuspohjan kantavuuden, maaston muodon, perustuksiin kohdistuvan kuorman ja arkkitehtonisten vaatimusten perusteella.

Erilaisia tekotapoja perustuksille ovat muun muassa seuraavat:

Maanvarainen perustus
Maanvarainen laattaperustus
Kellarillinen perustus
Paaluperustus
Pilariperustus

Toisinaan perustuksiin tarvitaan anturat. Anturoiden muotit kootaan sellaisista siivuista, jotka voidaan valmistaa joko laudasta tai muottilevystä. Tällaiset siivut valmistetaan siis jo etukäteen, jolloin muotti saadaan koottua ja tuettua paikalleen nopeasti.

Sokkeli eli perustus valetaan myös muoteilla. Muottien tukemiseen käytetään 50 x 100 mm2 soiroa. Muotit on nopeaa koota vanerista tai kaseteista. Perustusmuotit on mahdollista käyttää useampaan kertaan. Betoni valetaan muottiin aina suoraan alaspäin pudottaen mahdollisimman matalalta, jotta kiviainesrakeet ja vesi eivät erottuisi massasta. Massan pudotuskorkeuden pitäisi olla enintään 1,5 metriä, eikä massaa ei saa valuttaa muottiseinämää pitkin tai sitä vasten. Betoniperustukset ovat siis järkevä, ekologinen ja kestävä valinta. Ja Formux toteuttaa kaikki perustukset vankalla ammattitaidolla alusta loppuun saakka. Siksi useat rakennusliikkeet ja rakennuttajat ovatkin valinneet meidät toteuttamaan perustuksia kaiken kokoisiin ja mallisiin taloihin ja rakennuksiin. Tarvittaessa saat myös perustusten suunnittelun samalla sopimuksella.

TEKEMÄMME BETONIPERUSTUKSET OVAT

Perustussuunnitelmien
mukaan tehtyjä

Järjestelmämuoteilla
paikalla valettuja

Tehokkaasti takymetrilla
mitattuja

Numerosta 0400 919 402 saatte perustustarjouksen myös teidän kohteestanne!

REFERENSSIT

Olemme valtakunnallisesti toimiva kotimainen betoniperustuksiin erikoistunut yritys. Asiakkainamme ovat mm. rakennusliikkeitä, talotoimittajia sekä yksityisiä rakentajia.

OTA YHTEYTTÄ